Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak T-23D Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów silnikowych z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Znak ten oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom. Jeżeli na znaku czas postoju jest nieokreślony, oznacza to, że postój w tej strefie nie może przekraczać 1 minuty.
Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Oznacza wjazd do tunelu. Nakazuje włączenie w pojeździe przednich świateł mijania.
Polityka Prywatności