Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak T-23G Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy trolejbusów


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
Zabrania wjazdu na drogę samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, siodłowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Znak ten dotyczy także pojazdów specjalnych o masie przekraczającej 3,5 tony, chyba że znak określa większą masę pojazdu.
Znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości" stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami o lokalizacji urządzeń rejestrujących działających samoczynnie, kontrolujących i rejestrujących prędkość ruchu pojazdów.
Polityka Prywatności