Kategoria znaków

Znak T-25A Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Oznacza kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych
Znak D-52 „strefa ruchu" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu.
Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Polityka Prywatności