Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak T-25B Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.
Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej
Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m opada o 8 m.