Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak AT-3 Niebezpieczny zjazd

Znak AT-3 „niebezpieczny zjazd" ostrzega o znacznym spadku podłużnym toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 13:15:11
Komentarze
Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego
Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.
Informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku
Znak ten oznacza uchylenie działania następujących znaków zakazu: Zakaz wyprzedzania, Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, Zakaz zawracania, Zakaz używania sygnałów dźwiękowych, Ograniczenie prędkości.
Polityka Prywatności