Kategoria znaków

Znak R-1a Początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 13:27:23
Komentarze
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich
Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Polityka Prywatności