Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak R-4 Informacja o szlaku rowerowym

Znak R-4 „informacja o szlaku rowerowym” wskazuje rodzaj szlaku rowerowego. Umieszczona pod znakiem R-4 tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
Na znaku R-4 w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 10:31:05
Komentarze
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.
Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.
Polityka Prywatności