Kategoria znaków

Znak W-6 Szerokość mostu lub środka przeprawowego


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 13:41:42
Komentarze
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Oznacza miejsce przeznaczone do postoju lub parkowania pojazdów silnikowych. W przypadku, gdy wyznaczenie postoju na chodniku lub jezdni jest inne, niż równolegle do jej krawędzi, to sposób ten jest przedstawiony na odpowiedniej tabliczce (patrz: Tablice dodatkowe).
Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Polityka Prywatności