Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak W-7 Wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 13:41:42
Komentarze
Informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady
Znak BT-3 „blokada zwrotnicy" oznacza zakaz wjazdu kierującemu tramwajem pod urządzenie sterujące zwrotnicą, aż poprzedni tramwaj nie opuści zwrotnicy.
Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
Ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Polityka Prywatności