Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak E-15d Numer drogi ekspresowej

Znak E-15d „numer drogi ekspresowej" stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi ekspresowej lub wjazdu na nią. Na znakach kierunku wskazujących kierunek do drogi ekspresowej, po lewej stronie znaku E-15d umieszcza się znak D-7.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 11:09:51
Komentarze
Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej.
Informuje o wjeździe na drogę lub jezdnię o jednym kierunku ruchu.
Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Polityka Prywatności