Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak T-31 Tabliczka wskazująca kategorię tunelu


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 10:07:54
Komentarze
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Oznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.
Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.
Polityka Prywatności