Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak T-33 Umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 10:11:24
Komentarze
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Polityka Prywatności