Znaki ostrzegawcze

Znaleziono wszystkich: 42
Znak drogowyNazwaKrótki opis
Znak A- 1 Niebezpieczny zakręt w prawoOstrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.
Znak A- 2 Niebezpieczny zakręt w lewoOstrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.
Znak A- 3 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawoOstrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Znak A- 4 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewoOstrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Znak A- 5 Skrzyżowanie drógOstrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami.
Znak A- 6A Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronachOstrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.
Znak A- 6B Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronieOstrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.
Znak A- 6C Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronieOstrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej.
Znak A- 6D Wlot drogi jednokierunkowej z prawej stronyOstrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak A- 6E Wlot drogi jednokierunkowej z lewej stronyOstrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie lewej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak A- 7 Ustąp pierwszeństwaOstrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Znak A- 8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnymOstrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Znak A- 9 Przejazd kolejowy z zaporamiOstrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Znak A-10 Przejazd kolejowy bez zapórOstrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Znak A-11 Nierówna drogaOstrzega o poprzecznej nierówności jezdni
Znak A-11A Próg zwalniającyOstrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
Znak A-12A Zwężenie jezdni - dwustronneOstrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
Znak A-12B Zwężenie jezdni - prawostronneOstrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Znak A-12C Zwężenie jezdni - lewostronneOstrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Znak A-13 Ruchomy mostOstrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy
Znak A-14 Roboty drogoweOstrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych
Znak A-15 Śliska jezdniaOstrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
Znak A-16 Przejście dla pieszychOstrzega o przejściu dla pieszych
Znak A-17 DzieciOstrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
Znak A-18A Zwierzęta gospodarskieOstrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich
Znak A-18B Zwierzęta dzikieOstrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich
Znak A-19 Boczny wiatrOstrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
Znak A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowymOstrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy
Znak A-21 TramwajOstrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe
Znak A-22 Niebezpieczny zjazdOstrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m opada o 8 m.
Znak A-23 Stromy podjazdOstrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m wznosi się o 8 m.
Znak A-24 RowerzyściZnak A-24 „rowerzyści” ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
Znak A-25 Spadające odłamki skalneOstrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
Znak A-26 LotniskoOstrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca
Znak A-27 Nabrzeże lub brzeg rzekiOstrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego
Znak A-28 Sypki żwirOstrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów
Znak A-29 Sygnały świetlneOstrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej
Znak A-30 Inne niebezpieczeństwoOstrzega o zbliżaniu się do innego niebezpieczeństwa, nieokreślonego innymi znakami drogowymi. Pod znakiem mogą być umieszczane odpowiednie tabliczki dodatkowe, precyzujące niebezpieczeństwo za pomocą napisu lub symbolu.
Znak A-31 Niebezpieczne poboczeOstrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi
Znak A-32 Oszronienie jezdniOstrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi
Znak A-33 Zator drogowyOostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
Znak A-34 Wypadek drogowyOstrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.
Kanał RSS dla tej listy
Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
Informuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej.
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady.
Polityka Prywatności