Znaki ostrzegawcze

znalezionych: 42
Znak drogowyNazwaKrótki opis
Znak A- 1 Niebezpieczny zakręt w prawoOstrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.
Znak A- 2 Niebezpieczny zakręt w lewoOstrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.
Znak A- 3 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawoOstrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Znak A- 4 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewoOstrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Znak A- 5 Skrzyżowanie drógOstrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami.
Znak A- 6A Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronachOstrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.
Znak A- 6B Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronieOstrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.
Znak A- 6C Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronieOstrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej.
Znak A- 6D Wlot drogi jednokierunkowej z prawej stronyOstrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak A- 6E Wlot drogi jednokierunkowej z lewej stronyOstrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie lewej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak A- 7 Ustąp pierwszeństwaOstrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Znak A- 8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnymOstrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Znak A- 9 Przejazd kolejowy z zaporamiOstrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Znak A-10 Przejazd kolejowy bez zapórOstrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Znak A-11 Nierówna drogaOstrzega o poprzecznej nierówności jezdni
Znak A-11A Próg zwalniającyOstrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
Znak A-12A Zwężenie jezdni - dwustronneOstrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
Znak A-12B Zwężenie jezdni - prawostronneOstrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Znak A-12C Zwężenie jezdni - lewostronneOstrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Znak A-13 Ruchomy mostOstrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy
Znak A-14 Roboty drogoweOstrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych
Znak A-15 Śliska jezdniaOstrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
Znak A-16 Przejście dla pieszychOstrzega o przejściu dla pieszych
Znak A-17 DzieciOstrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
Znak A-18A Zwierzęta gospodarskieOstrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich
Znak A-18B Zwierzęta dzikieOstrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich
Znak A-19 Boczny wiatrOstrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
Znak A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowymOstrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy
Znak A-21 TramwajOstrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe
Znak A-22 Niebezpieczny zjazdOstrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m opada o 8 m.
Znak A-23 Stromy podjazdOstrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m wznosi się o 8 m.
Znak A-24 RowerzyściZnak A-24 „rowerzyści” ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
Znak A-25 Spadające odłamki skalneOstrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
Znak A-26 LotniskoOstrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca
Znak A-27 Nabrzeże lub brzeg rzekiOstrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego
Znak A-28 Sypki żwirOstrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów
Znak A-29 Sygnały świetlneOstrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej
Znak A-30 Inne niebezpieczeństwoOstrzega o zbliżaniu się do innego niebezpieczeństwa, nieokreślonego innymi znakami drogowymi. Pod znakiem mogą być umieszczane odpowiednie tabliczki dodatkowe, precyzujące niebezpieczeństwo za pomocą napisu lub symbolu.
Znak A-31 Niebezpieczne poboczeOstrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi
Znak A-32 Oszronienie jezdniOstrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi
Znak A-33 Zator drogowyOostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
Znak A-34 Wypadek drogowyOstrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności