Znaki zakazu

Znaleziono wszystkich: 46
Znak drogowyNazwaKrótki opis
Znak B- 1 Zakaz ruchu w obu kierunkachOznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.
Znak B- 2 Zakaz wjazduOznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Znak B- 3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowychOznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych
Znak B- 3A Zakaz wjazdu autobusówOznacza zakaz ruchu autobusów
Znak B- 4 Zakaz wjazdu motocykliOznacza zakaz ruchu motocykli.
Znak B- 5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowychZabrania wjazdu na drogę samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, siodłowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Znak ten dotyczy także pojazdów specjalnych o masie przekraczającej 3,5 tony, chyba że znak określa większą masę pojazdu.
Znak B- 6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczychOznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych
Znak B- 7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepąOznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów silnikowych ciągnących przyczepy. Nie dotyczy on pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.
Znak B- 8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowychOznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Znak B- 9 Zakaz wjazdu rowerówOznacza zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu.
Znak B-10 Zakaz wjazdu motorowerówOznacza zakaz ruchu motorowerów
Znak B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowychOznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych.
Znak B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznychOznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
Znak B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymiOznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Znak B-13A Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymiOznacza, że wjazd na drogę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, oznaczonych tablicami ostrzegawczymi jest zabroniony.
Znak B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodęZakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Znak B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m.Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Znak B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m.Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Znak B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m.Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku
Znak B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t.OZnacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
Znak B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t.Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku.
Znak B-20 STOPZnak ten wskazuje, że kierujący pojazdem dojeżdżając do skrzyżowania musi się zatrzymać, zanim wjedzie na drogę. Gdy wjeżdża on na drogę z pierwszeństwem przejazdu, to musi on ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po tej drodze.
Znak B-21 Zakaz skrętu w lewo i zawracaniaZabrania skręcania w lewo oraz zabrania zawracania. Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Znak B-22 Zakaz skrętu w prawo i zawracaniaZabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Znak B-23 Zakaz zawracaniaZabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
Znak B-24 Koniec zakazu zawracaniaOznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.
Znak B-25 Zakaz wyprzedzaniaZnak ten zabrania kierującym wyprzedzania wszelkich pojazdów silnikowych wielośladowych. Na odcinku drogi, na którym obowiązuje ten znak, kierujący pojazdem silnikowym może wyprzedzać tylko pojazdy jednośladowe oraz pojazdy niesilnikowe.
Znak B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężaroweZabrania kierującym pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
Znak B-27 Koniec zakazu wyprzedzaniaOznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
Znak B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężaroweOznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
Znak B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowychZnak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Znak B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowychOznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-29.
Znak B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwkaZabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.
Znak B-32 Stój - kontrola celnaOznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło-Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona", "Sygnalizacja uszkodzona", "Wjazd na prom", "Kontrola drogowa" lub "Pobór opłat".
Znak B-33 Ograniczenie prędkościZnak ten oznacza zakaz przekroczenia prędkości określanej na znaku. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka dodatkowa z symbolem pojazdu, do którego się on odnosi.
Znak B-34 Koniec ograniczenia prędkościOznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33.
Znak B-35 Zakaz postojuOznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce 2.
Znak B-36 Zakaz zatrzymywania sięOznacza zakaz zatrzymywania pojazdu.
Znak B-37 Zakaz postoju w dni nieparzysteOznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
Znak B-38 Zakaz postoju w dni parzysteOznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
Znak B-39 Strefa ograniczonego postojuZnak ten oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom. Jeżeli na znaku czas postoju jest nieokreślony, oznacza to, że postój w tej strefie nie może przekraczać 1 minuty.
Znak B-40 Koniec strefy ograniczonego postojuOznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
Znak B-41 Zakaz ruchu pieszychOznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
Znak B-42 Koniec zakazówZnak ten oznacza uchylenie działania następujących znaków zakazu: Zakaz wyprzedzania, Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, Zakaz zawracania, Zakaz używania sygnałów dźwiękowych, Ograniczenie prędkości.
Znak B-43 Strefa ograniczonej prędkościZnak ten oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę.
Znak B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkościOznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności