Znaki zakazu

Znaleziono wszystkich: 46
Znak drogowyNazwaKrótki opis
Znak B- 1 Zakaz ruchu w obu kierunkachOznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.
Znak B- 2 Zakaz wjazduOznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Znak B- 3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowychOznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych
Znak B- 3A Zakaz wjazdu autobusówOznacza zakaz ruchu autobusów
Znak B- 4 Zakaz wjazdu motocykliOznacza zakaz ruchu motocykli.
Znak B- 5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowychZabrania wjazdu na drogę samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, siodłowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Znak ten dotyczy także pojazdów specjalnych o masie przekraczającej 3,5 tony, chyba że znak określa większą masę pojazdu.
Znak B- 6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczychOznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych
Znak B- 7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepąOznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów silnikowych ciągnących przyczepy. Nie dotyczy on pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.
Znak B- 8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowychOznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Znak B- 9 Zakaz wjazdu rowerówOznacza zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu.
Znak B-10 Zakaz wjazdu motorowerówOznacza zakaz ruchu motorowerów
Znak B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowychOznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych.
Znak B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznychOznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
Znak B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymiOznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Znak B-13A Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymiOznacza, że wjazd na drogę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, oznaczonych tablicami ostrzegawczymi jest zabroniony.
Znak B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodęZakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Znak B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m.Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Znak B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m.Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Znak B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m.Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku
Znak B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t.OZnacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
Znak B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t.Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku.
Znak B-20 STOPZnak ten wskazuje, że kierujący pojazdem dojeżdżając do skrzyżowania musi się zatrzymać, zanim wjedzie na drogę. Gdy wjeżdża on na drogę z pierwszeństwem przejazdu, to musi on ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po tej drodze.
Znak B-21 Zakaz skrętu w lewo i zawracaniaZabrania skręcania w lewo oraz zabrania zawracania. Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Znak B-22 Zakaz skrętu w prawo i zawracaniaZabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Znak B-23 Zakaz zawracaniaZabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
Znak B-24 Koniec zakazu zawracaniaOznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.
Znak B-25 Zakaz wyprzedzaniaZnak ten zabrania kierującym wyprzedzania wszelkich pojazdów silnikowych wielośladowych. Na odcinku drogi, na którym obowiązuje ten znak, kierujący pojazdem silnikowym może wyprzedzać tylko pojazdy jednośladowe oraz pojazdy niesilnikowe.
Znak B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężaroweZabrania kierującym pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
Znak B-27 Koniec zakazu wyprzedzaniaOznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
Znak B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężaroweOznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
Znak B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowychZnak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Znak B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowychOznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-29.
Znak B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwkaZabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.
Znak B-32 Stój - kontrola celnaOznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło-Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona", "Sygnalizacja uszkodzona", "Wjazd na prom", "Kontrola drogowa" lub "Pobór opłat".
Znak B-33 Ograniczenie prędkościZnak ten oznacza zakaz przekroczenia prędkości określanej na znaku. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka dodatkowa z symbolem pojazdu, do którego się on odnosi.
Znak B-34 Koniec ograniczenia prędkościOznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33.
Znak B-35 Zakaz postojuOznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce 2.
Znak B-36 Zakaz zatrzymywania sięOznacza zakaz zatrzymywania pojazdu.
Znak B-37 Zakaz postoju w dni nieparzysteOznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
Znak B-38 Zakaz postoju w dni parzysteOznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
Znak B-39 Strefa ograniczonego postojuZnak ten oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom. Jeżeli na znaku czas postoju jest nieokreślony, oznacza to, że postój w tej strefie nie może przekraczać 1 minuty.
Znak B-40 Koniec strefy ograniczonego postojuOznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
Znak B-41 Zakaz ruchu pieszychOznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
Znak B-42 Koniec zakazówZnak ten oznacza uchylenie działania następujących znaków zakazu: Zakaz wyprzedzania, Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, Zakaz zawracania, Zakaz używania sygnałów dźwiękowych, Ograniczenie prędkości.
Znak B-43 Strefa ograniczonej prędkościZnak ten oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę.
Znak B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkościOznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
Kanał RSS dla tej listy
Informuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej.
Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego
Oznacza kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
Oznacza wyjazd z tunelu.
Polityka Prywatności