Znaki informacyjne

Znaleziono wszystkich: 68
Znak drogowyNazwaKrótki opis
Znak D- 1 Droga z pierwszeństwemZnak ten informuje o wjeździe na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Oznacza to, że kierujący ma pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach z innymi drogami.
Znak D- 2 Koniec drogi z pierwszeństwemOznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
Znak D- 3 Droga jednokierunkowaInformuje o wjeździe na drogę lub jezdnię o jednym kierunku ruchu.
Znak D- 4A Droga bez przejazduOznacza początek drogi bez przejazdu.
Znak D- 4B Wjazd na drogę bez przejazduOznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
Znak D- 5 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdniOznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
Znak D- 6 Przejście dla pieszychInformuje o miejscu przeznaczonym do przechodzenia pieszych przez jezdnię bądź torowisko. Powierzchnia przejścia dla pieszych może być oznaczona poziomym znakiem drogowym Przejście dla pieszych lub dwiema liniami w poprzek jezdni
Znak D- 6A Przejazd dla rowerówOznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
Znak D- 6B Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystówOznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych oraz przejeżdżania rowerzystów przez jezdnię.
Znak D- 7 Droga ekspresowaZnak ten oznacza wjazd na drogę ekspresową. droga ta przeznaczona jest tylko dla ruchu pojazdów samochodowych.
Znak D- 8 Koniec drogi ekspresowejOznacza miejsce, w którym kończy się droga ekspresowa. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka podająca odległość do miejsca, w którym kończy się droga.
Znak D- 9 AutostradaZnak ten informuje kierującego o wjeździe na autostradę. Po autostradzie mogą się poruszać wyłącznie pojazdy samochodowe, które na poziomej drodze mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep.
Znak D-10 Koniec autostradyOznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.
Znak D-11 Początek pasa ruchu dla autobusówOznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak D-12 Pas ruchu dla autobusówInformuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej.
Znak D-13 Początek pasa ruchu powolnegoZnak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu.
Znak D-14 Koniec pasa ruchuInformuje o miejscu, w którym kończy się pas ruchu powolnego.
Znak D-15 Przystanek autobusowyInformuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej.
Znak D-16 Przystanek trolejbusowyInformuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się trolejbusów komunikacji publicznej.
Znak D-17 Przystanek tramwajowyOznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak D-18 ParkingOznacza miejsce przeznaczone do postoju lub parkowania pojazdów silnikowych. W przypadku, gdy wyznaczenie postoju na chodniku lub jezdni jest inne, niż równolegle do jej krawędzi, to sposób ten jest przedstawiony na odpowiedniej tabliczce (patrz: Tablice dodatkowe).
Znak D-18A Parking - miejsce zastrzeżoneOznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-18B Parking zadaszonyInformuje o miejscu w którym znajduje się parking zadaszony.
Znak D-19 Postój taksówekOznacza miejsce przeznaczone do postoju wolnych taksówek osobowych.
Znak D-20 Koniec postoju taksówekOznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.
Znak D-21 SzpitalInformuje o tym, że w pobliżu znajduje się szpital. Kierujący powinien zachować szczególną ostrożność w związku z ruchem, jaki może się odbywać w pobliżu szpitala.
Znak D-21A PolicjaInformuje o tym, że w pobliżu znajduje się policja.
Znak D-22 Punkt opatrunkowyInformuje o miejscu, w którym znajduje się punkt opatrunkowy lub apteczka pierwszej pomocy. Apteczki pierwszej pomocy znajdują się najczęściej w przydrożnych budynkach.
Znak D-23 Stacja paliwowaInformuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.
Znak D-23A Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdówInformuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.
Znak D-24 TelefonInformuje o pobliskim telefonie przeznaczonym do użytku publicznego.
Znak D-25 PocztaInformuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku.
Znak D-26 Stacja obsługi technicznejInformuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Znak D-26A WulkanizacjaInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-26B MyjniaInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-26C Toaleta publicznaInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.
Znak D-26D NatryskInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-27 Bufet lub kawiarniaInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-28 RestauracjaInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-29 Hotel (motel)Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-30 Obozowisko (camping)Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-31 Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowychInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-32 Pole biwakoweInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-33 Schronisko młodzieżoweInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-34 Punkt informacji turystycznejInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-34A Informacja radiowa o ruchu drogowymInformuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
Znak D-35 Przejście podziemne dla pieszychInformuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak D-35A Schody ruchome w dółInformuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak D-36 Przejście nadziemne dla pieszychInformuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak D-36A Schody ruchome w góręInformuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak D-37 TunelOznacza wjazd do tunelu. Nakazuje włączenie w pojeździe przednich świateł mijania.
Znak D-38 Koniec tuneluOznacza wyjazd z tunelu.
Znak D-39 Dopuszczalne prędkości
Znak D-39a Opłaty drogoweZnak D-39a „opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Znak D-40 Strefa zamieszkaniaZnak ten oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
Znak D-41 Koniec strefy zamieszkaniaOznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-42 Obszar zabudowanyOznacza wjazd do obszaru zabudowanego.
Znak D-43 Koniec obszaru zabudowanegoOznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
Znak D-44 Strefa płatnego parkowaniaZnak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana oplata.
Znak D-45 Koniec strefy płatnego parkowaniaZnak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
Znak D-46 Droga wewnętrznaZnak D-46 „droga wewnętrzna" stosuje się w celu wskazania wjazdu na drogę wewnętrzną.
Znak D-47 Koniec drogi wewnętrznejZnak D-47 „koniec drogi wewnętrznej" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Znak ten może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-46.
Znak D-48 Zmiana pierwszeństwaUprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.
Znak D-49 Pobór opłatUprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Znak D-50 ZatokaZnak informuje o zatoce występującej w tunelu.
Znak D-51 Automatyczna kontrola prędkościZnak D-51 „automatyczna kontrola prędkości" stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami o lokalizacji urządzeń rejestrujących działających samoczynnie, kontrolujących i rejestrujących prędkość ruchu pojazdów.
Znak D-52 Strefa ruchuZnak D-52 „strefa ruchu" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu.
Znak D-53 Koniec strefy ruchuZnak D-53 „koniec strefy ruchu" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu.
Kanał RSS dla tej listy
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
Polityka Prywatności