Znaki informacyjne

Znaleziono wszystkich: 68
Znak drogowyNazwaKrótki opis
Znak D- 1 Droga z pierwszeństwemZnak ten informuje o wjeździe na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Oznacza to, że kierujący ma pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach z innymi drogami.
Znak D- 2 Koniec drogi z pierwszeństwemOznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
Znak D- 3 Droga jednokierunkowaInformuje o wjeździe na drogę lub jezdnię o jednym kierunku ruchu.
Znak D- 4A Droga bez przejazduOznacza początek drogi bez przejazdu.
Znak D- 4B Wjazd na drogę bez przejazduOznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
Znak D- 5 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdniOznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
Znak D- 6 Przejście dla pieszychInformuje o miejscu przeznaczonym do przechodzenia pieszych przez jezdnię bądź torowisko. Powierzchnia przejścia dla pieszych może być oznaczona poziomym znakiem drogowym Przejście dla pieszych lub dwiema liniami w poprzek jezdni
Znak D- 6A Przejazd dla rowerówOznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
Znak D- 6B Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystówOznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych oraz przejeżdżania rowerzystów przez jezdnię.
Znak D- 7 Droga ekspresowaZnak ten oznacza wjazd na drogę ekspresową. droga ta przeznaczona jest tylko dla ruchu pojazdów samochodowych.
Znak D- 8 Koniec drogi ekspresowejOznacza miejsce, w którym kończy się droga ekspresowa. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka podająca odległość do miejsca, w którym kończy się droga.
Znak D- 9 AutostradaZnak ten informuje kierującego o wjeździe na autostradę. Po autostradzie mogą się poruszać wyłącznie pojazdy samochodowe, które na poziomej drodze mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep.
Znak D-10 Koniec autostradyOznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.
Znak D-11 Początek pasa ruchu dla autobusówOznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak D-12 Pas ruchu dla autobusówInformuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej.
Znak D-13 Początek pasa ruchu powolnegoZnak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu.
Znak D-14 Koniec pasa ruchuInformuje o miejscu, w którym kończy się pas ruchu powolnego.
Znak D-15 Przystanek autobusowyInformuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej.
Znak D-16 Przystanek trolejbusowyInformuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się trolejbusów komunikacji publicznej.
Znak D-17 Przystanek tramwajowyOznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak D-18 ParkingOznacza miejsce przeznaczone do postoju lub parkowania pojazdów silnikowych. W przypadku, gdy wyznaczenie postoju na chodniku lub jezdni jest inne, niż równolegle do jej krawędzi, to sposób ten jest przedstawiony na odpowiedniej tabliczce (patrz: Tablice dodatkowe).
Znak D-18A Parking - miejsce zastrzeżoneOznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-18B Parking zadaszonyInformuje o miejscu w którym znajduje się parking zadaszony.
Znak D-19 Postój taksówekOznacza miejsce przeznaczone do postoju wolnych taksówek osobowych.
Znak D-20 Koniec postoju taksówekOznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.
Znak D-21 SzpitalInformuje o tym, że w pobliżu znajduje się szpital. Kierujący powinien zachować szczególną ostrożność w związku z ruchem, jaki może się odbywać w pobliżu szpitala.
Znak D-21A PolicjaInformuje o tym, że w pobliżu znajduje się policja.
Znak D-22 Punkt opatrunkowyInformuje o miejscu, w którym znajduje się punkt opatrunkowy lub apteczka pierwszej pomocy. Apteczki pierwszej pomocy znajdują się najczęściej w przydrożnych budynkach.
Znak D-23 Stacja paliwowaInformuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.
Znak D-23A Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdówInformuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.
Znak D-24 TelefonInformuje o pobliskim telefonie przeznaczonym do użytku publicznego.
Znak D-25 PocztaInformuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku.
Znak D-26 Stacja obsługi technicznejInformuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Znak D-26A WulkanizacjaInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-26B MyjniaInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-26C Toaleta publicznaInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.
Znak D-26D NatryskInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-27 Bufet lub kawiarniaInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-28 RestauracjaInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-29 Hotel (motel)Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-30 Obozowisko (camping)Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-31 Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowychInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-32 Pole biwakoweInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-33 Schronisko młodzieżoweInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-34 Punkt informacji turystycznejInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-34A Informacja radiowa o ruchu drogowymInformuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
Znak D-35 Przejście podziemne dla pieszychInformuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak D-35A Schody ruchome w dółInformuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak D-36 Przejście nadziemne dla pieszychInformuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak D-36A Schody ruchome w góręInformuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak D-37 TunelOznacza wjazd do tunelu. Nakazuje włączenie w pojeździe przednich świateł mijania.
Znak D-38 Koniec tuneluOznacza wyjazd z tunelu.
Znak D-39 Dopuszczalne prędkości
Znak D-39a Opłaty drogoweZnak D-39a „opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Znak D-40 Strefa zamieszkaniaZnak ten oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
Znak D-41 Koniec strefy zamieszkaniaOznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-42 Obszar zabudowanyOznacza wjazd do obszaru zabudowanego.
Znak D-43 Koniec obszaru zabudowanegoOznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
Znak D-44 Strefa płatnego parkowaniaZnak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana oplata.
Znak D-45 Koniec strefy płatnego parkowaniaZnak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
Znak D-46 Droga wewnętrznaZnak D-46 „droga wewnętrzna" stosuje się w celu wskazania wjazdu na drogę wewnętrzną.
Znak D-47 Koniec drogi wewnętrznejZnak D-47 „koniec drogi wewnętrznej" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Znak ten może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-46.
Znak D-48 Zmiana pierwszeństwaUprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.
Znak D-49 Pobór opłatUprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Znak D-50 ZatokaZnak informuje o zatoce występującej w tunelu.
Znak D-51 Automatyczna kontrola prędkościZnak D-51 „automatyczna kontrola prędkości" stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami o lokalizacji urządzeń rejestrujących działających samoczynnie, kontrolujących i rejestrujących prędkość ruchu pojazdów.
Znak D-52 Strefa ruchuZnak D-52 „strefa ruchu" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu.
Znak D-53 Koniec strefy ruchuZnak D-53 „koniec strefy ruchu" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu.
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności