Znaki kierunku i miejscowości

Znaleziono wszystkich: 42
Znak drogowyNazwaKrótki opis
Znak E- 1 Tablica przeddrogowskazowaUprzedza o skrzyżowaniu. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
Znak E- 1A Tablica przeddrogowskazowa na autostradzieUprzedza o wyjeździe z autostrady.
Znak E- 1B Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradęUprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady.
Znak E- 2A Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdniWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Znak E- 2B Drogowskaz tablicowy nad jezdniąWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Znak E- 2C Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzieWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Znak E- 2D Drogowskaz tablicowy nad jezdnią na autostradzie
Znak E- 2E Drogowskaz tablicowy przed wjazdem na autostradę
Znak E- 2F Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę
Znak E- 3 Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi
Znak E- 4 Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niej
Znak E- 5 Drogowskaz do dzielnicy miasta
Znak E- 6 Drogowskaz do lotniska
Znak E- 6A Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej
Znak E- 6B Drogowskaz do dworca autobusowego
Znak E- 6C Drogowskaz do przystani promowej
Znak E- 7 Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
Znak E- 8 Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego
Znak E- 9 Drogowskaz do muzeum
Znak E-10 Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury
Znak E-11 Drogowskaz do zabytku przyrody
Znak E-12 Drogowskaz do punktu widokowego
Znak E-12A Drogowskaz do szlaku rowerowegoZnak E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego” stosuje się w celu wskazania dojazdu do miejsca, w którym rozpoczyna się lub przebiega oznakowany szlak turystyczny dla rowerów.
Znak E-13 Tablica kierunkowa
Znak E-14 Tablica szlaku drogowegoWskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym
Znak E-14A Tablica szlaku drogowego przy autostradzieWskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
Znak E-15A Numer drogi krajowejWskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-15b Numer drogi wojewódzkiejWskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-15c Numer autostradyWskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-15d Numer drogi ekspresowej
Znak E-15e Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym dopuszczalnym nacisku osi pojazdu (do 10 t)
Znak E-16 Numer szlaku międzynarodowegoWskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-17A MiejscowośćOznacza wjazd do miejscowości
Znak E-17b Tablica miejscowościOznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Znak E-18A Koniec miejscowościOznacza wyjazd z miejscowości
Znak E-18B Tablica koniec miejscowościOznacza wyjazd z miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Znak E-19 ObwodnicaWskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
Znak E-20 Tablica węzła drogowego na autostradzieInformuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady
Znak E-21 Dzielnica (osiedle)Informuje ona o wjeździe do dzielnicy miasta, której nazwa jest podana na tablicy.
Znak E-22A Samochodowy szlak turystycznyWskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego
Znak E-22B Obiekt na samochodowym szlaku turystycznymWskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym
Znak E-22C Informacja o obiektach turystycznychInformuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności