Znaki kierunku i miejscowości

Znaleziono wszystkich: 42
Znak drogowyNazwaKrótki opis
Znak E- 1 Tablica przeddrogowskazowaUprzedza o skrzyżowaniu. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
Znak E- 1A Tablica przeddrogowskazowa na autostradzieUprzedza o wyjeździe z autostrady.
Znak E- 1B Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradęUprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady.
Znak E- 2A Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdniWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Znak E- 2B Drogowskaz tablicowy nad jezdniąWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Znak E- 2C Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzieWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Znak E- 2D Drogowskaz tablicowy nad jezdnią na autostradzie
Znak E- 2E Drogowskaz tablicowy przed wjazdem na autostradę
Znak E- 2F Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę
Znak E- 3 Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi
Znak E- 4 Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niej
Znak E- 5 Drogowskaz do dzielnicy miasta
Znak E- 6 Drogowskaz do lotniska
Znak E- 6A Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej
Znak E- 6B Drogowskaz do dworca autobusowego
Znak E- 6C Drogowskaz do przystani promowej
Znak E- 7 Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
Znak E- 8 Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego
Znak E- 9 Drogowskaz do muzeum
Znak E-10 Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury
Znak E-11 Drogowskaz do zabytku przyrody
Znak E-12 Drogowskaz do punktu widokowego
Znak E-12A Drogowskaz do szlaku rowerowegoZnak E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego” stosuje się w celu wskazania dojazdu do miejsca, w którym rozpoczyna się lub przebiega oznakowany szlak turystyczny dla rowerów.
Znak E-13 Tablica kierunkowa
Znak E-14 Tablica szlaku drogowegoWskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym
Znak E-14A Tablica szlaku drogowego przy autostradzieWskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
Znak E-15A Numer drogi krajowejWskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-15b Numer drogi wojewódzkiejWskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-15c Numer autostradyWskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-15d Numer drogi ekspresowej
Znak E-15e Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym dopuszczalnym nacisku osi pojazdu (do 10 t)
Znak E-16 Numer szlaku międzynarodowegoWskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-17A MiejscowośćOznacza wjazd do miejscowości
Znak E-17b Tablica miejscowościOznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Znak E-18A Koniec miejscowościOznacza wyjazd z miejscowości
Znak E-18B Tablica koniec miejscowościOznacza wyjazd z miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Znak E-19 ObwodnicaWskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
Znak E-20 Tablica węzła drogowego na autostradzieInformuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady
Znak E-21 Dzielnica (osiedle)Informuje ona o wjeździe do dzielnicy miasta, której nazwa jest podana na tablicy.
Znak E-22A Samochodowy szlak turystycznyWskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego
Znak E-22B Obiekt na samochodowym szlaku turystycznymWskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym
Znak E-22C Informacja o obiektach turystycznychInformuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku
Kanał RSS dla tej listy
Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Informuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej.
Znak AT-5 „ruch kolizyjny" ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją.
Znak ten wskazuje, że kierujący pojazdem dojeżdżając do skrzyżowania musi się zatrzymać, zanim wjedzie na drogę. Gdy wjeżdża on na drogę z pierwszeństwem przejazdu, to musi on ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po tej drodze.
Polityka Prywatności