Znaki uzupełniające

Znaleziono wszystkich: 28
Znak drogowyNazwaKrótki opis
Znak F- 1 Przejście graniczneInformuje o czynnym przejściu granicznym.
Znak F- 2 Przekraczanie granicy zabronioneInformuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.
Znak F- 2a Granica państwaZnak F-2a „granica państwa" informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
Znak F- 3 Granica obszaru administracyjnegoInformuje o granicy obszaru administracyjnego.
Znak F- 3a Granica obszaru administracyjnego - na granicy powiatu
Znak F- 3b Granica obszaru administracyjnego - na granicy gminy
Znak F- 3c Granica obszaru administracyjnego - miasto na prawach powiatu
Znak F- 4 Nazwa rzekiPodaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Znak F- 5 Uprzedzenie o zakazieUprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
Znak F- 6 Znak uprzedzający, umieszczany przed skrzyżowaniemUprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
Znak F- 7 Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewoWskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
Znak F- 8 Objazd w związku z zamknięciem drogiZnak ten umieszcza się na drodze, której część jest zamknięta dla ruchu drogowego. Wskazuje on trasę najbliższego dogodnego objazdu tego odcinka
Znak F- 9 Znak prowadzący na drodze objazdowejWskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
Znak F-10 Kierunki na pasach ruchuZnak ten przedstawia kierunki, w jakich można przejechać przez skrzyżowanie z odpowiednich pasów ruchu.
Znak F-11 Kierunki na pasie ruchuWskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.
Znak F-12 Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniemWskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Znak F-13 Przejazd tranzytowyWskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Znak F-14A Tablice wskaźnikowe na autostradzieInformuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Znak F-14B Tablice wskaźnikowe na autostradzieInformuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Znak F-14C Tablice wskaźnikowe na autostradzieInformuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Znak F-15 Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchuWskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
Znak F-16 Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowejUprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni.
Znak F-17 Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowejUprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
Znak F-18 Przeciwny kierunek dla określonych pojazdówWskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku.
Znak F-19 Pas ruchu dla określonych pojazdówWskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
Znak F-20 Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdówWskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.
Znak F-21 Ruch skierowany na sąsiednią jezdnięWskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.
Znak F-22 Ograniczenia na pasie ruchuWskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności