Znaki uzupełniające

Znaleziono wszystkich: 28
Znak drogowyNazwaKrótki opis
Znak F- 1 Przejście graniczneInformuje o czynnym przejściu granicznym.
Znak F- 2 Przekraczanie granicy zabronioneInformuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.
Znak F- 2a Granica państwaZnak F-2a „granica państwa" informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
Znak F- 3 Granica obszaru administracyjnegoInformuje o granicy obszaru administracyjnego.
Znak F- 3a Granica obszaru administracyjnego - na granicy powiatu
Znak F- 3b Granica obszaru administracyjnego - na granicy gminy
Znak F- 3c Granica obszaru administracyjnego - miasto na prawach powiatu
Znak F- 4 Nazwa rzekiPodaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Znak F- 5 Uprzedzenie o zakazieUprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
Znak F- 6 Znak uprzedzający, umieszczany przed skrzyżowaniemUprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
Znak F- 7 Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewoWskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
Znak F- 8 Objazd w związku z zamknięciem drogiZnak ten umieszcza się na drodze, której część jest zamknięta dla ruchu drogowego. Wskazuje on trasę najbliższego dogodnego objazdu tego odcinka
Znak F- 9 Znak prowadzący na drodze objazdowejWskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
Znak F-10 Kierunki na pasach ruchuZnak ten przedstawia kierunki, w jakich można przejechać przez skrzyżowanie z odpowiednich pasów ruchu.
Znak F-11 Kierunki na pasie ruchuWskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.
Znak F-12 Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniemWskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Znak F-13 Przejazd tranzytowyWskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Znak F-14A Tablice wskaźnikowe na autostradzieInformuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Znak F-14B Tablice wskaźnikowe na autostradzieInformuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Znak F-14C Tablice wskaźnikowe na autostradzieInformuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Znak F-15 Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchuWskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
Znak F-16 Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowejUprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni.
Znak F-17 Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowejUprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
Znak F-18 Przeciwny kierunek dla określonych pojazdówWskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku.
Znak F-19 Pas ruchu dla określonych pojazdówWskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
Znak F-20 Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdówWskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.
Znak F-21 Ruch skierowany na sąsiednią jezdnięWskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.
Znak F-22 Ograniczenia na pasie ruchuWskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.
Kanał RSS dla tej listy
Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Polityka Prywatności