Znaki drogowe poziome

Znaleziono wszystkich: 28
Znak drogowyNazwaKrótki opis
Znak P- 1 Linia pojedyncza przerywana
Znak P- 2 Linia pojedyncza ciągła
Znak P- 3 Linia jednostronnie przekraczalna
Znak P- 4 Linia podwójna ciągła
Znak P- 5 Linia podwójna przerywana
Znak P- 6 Linia ostrzegawcza
Znak P- 7a Linia krawędziowa przerywana
Znak P- 7b Linia krawędziowa ciągła
Znak P- 8a Strzałka kierunkowa na wprost
Znak P- 8b Strzałka kierunkowa do skręcania
Znak P- 8c Strzałka kierunkowa do zawracania
Znak P- 9 Strzałka naprowadzająca
Znak P-10 Przejście dla pieszych
Znak P-11 Przejazd dla rowerzystów
Znak P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania - stop
Znak P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
Znak P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
Znak P-15 Trójkąt podporządkowania
Znak P-16 Napis stop
Znak P-17 Linia przystankowa
Znak P-18 Stanowisko postojowe
Znak P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy
Znak P-20 Koperta
Znak P-21 Powierzchnia wy∏wyłączona z ruchu
Znak P-22 BUS
Znak P-23 Rower
Znak P-24 Miejsce dla dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
Znak P-25 Próg zwalniający
Kanał RSS dla tej listy
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Na znaku R-4b w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy. Umieszczona pod znakiem R-4b tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Polityka Prywatności