Znaki drogowe poziome

Znaleziono wszystkich: 28
Znak drogowyNazwaKrótki opis
Znak P- 1 Linia pojedyncza przerywana
Znak P- 2 Linia pojedyncza ciągła
Znak P- 3 Linia jednostronnie przekraczalna
Znak P- 4 Linia podwójna ciągła
Znak P- 5 Linia podwójna przerywana
Znak P- 6 Linia ostrzegawcza
Znak P- 7a Linia krawędziowa przerywana
Znak P- 7b Linia krawędziowa ciągła
Znak P- 8a Strzałka kierunkowa na wprost
Znak P- 8b Strzałka kierunkowa do skręcania
Znak P- 8c Strzałka kierunkowa do zawracania
Znak P- 9 Strzałka naprowadzająca
Znak P-10 Przejście dla pieszych
Znak P-11 Przejazd dla rowerzystów
Znak P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania - stop
Znak P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
Znak P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
Znak P-15 Trójkąt podporządkowania
Znak P-16 Napis stop
Znak P-17 Linia przystankowa
Znak P-18 Stanowisko postojowe
Znak P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy
Znak P-20 Koperta
Znak P-21 Powierzchnia wy∏wyłączona z ruchu
Znak P-22 BUS
Znak P-23 Rower
Znak P-24 Miejsce dla dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
Znak P-25 Próg zwalniający
Kanał RSS dla tej listy
Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Informuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej.
Znak AT-5 „ruch kolizyjny" ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją.
Znak ten wskazuje, że kierujący pojazdem dojeżdżając do skrzyżowania musi się zatrzymać, zanim wjedzie na drogę. Gdy wjeżdża on na drogę z pierwszeństwem przejazdu, to musi on ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po tej drodze.
Polityka Prywatności