Tabliczki do znaków drogowych

Znaleziono wszystkich: 51
Znak drogowyNazwaKrótki opis
Znak T- 1 Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
Znak T- 1A Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
Znak T- 1b Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu
Znak T- 2 Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
Znak T- 3 Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
Znak T- 3a Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
Znak T- 4 Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów
Znak T- 5 Tabliczka wskazująca początek drogi krętej
Znak T- 6a Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie
Znak T- 6b Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych
Znak T- 6c Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie
Znak T- 6d Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych
Znak T- 7 Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym
Znak T- 8 Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
Znak T- 9 Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
Znak T-10 Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze
Znak T-11 Tabliczka wskazująca przeprawę promową
Znak T-12 Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
Znak T-13 Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
Znak T-14 Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
Znak T-15 Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
Znak T-16 Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
Znak T-17 Tabliczka wskazująca granicę państwa
Znak T-18 Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
Znak T-19 Tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych
Znak T-20 Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
Znak T-21 Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje
Znak T-22 Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
Znak T-23a Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy motocykli
Znak T-23B Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t
Znak T-23C Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych
Znak T-23D Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów silnikowych z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą
Znak T-23E Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową
Znak T-23F Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy autobusów
Znak T-23G Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy trolejbusów
Znak T-23h Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi
Znak T-23i Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Znak T-23j Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę
Znak T-24 Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
Znak T-25A Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania
Znak T-25B Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
Znak T-25C Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
Znak T-26 Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy całej strony placu
Znak T-27 Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
Znak T-28 Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata
Znak T-29 Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
Znak T-30 Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni, gdzie szara część oznacza jezdnię, a biała - chodnik
Znak T-31 Tabliczka wskazująca kategorię tunelu
Znak T-32 Minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu
Znak T-33 Umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy
Znak T-34 Pobór opłaty elektronicznejT-34 tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną.
Kanał RSS dla tej listy
Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Informuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej.
Znak AT-5 „ruch kolizyjny" ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją.
Znak ten wskazuje, że kierujący pojazdem dojeżdżając do skrzyżowania musi się zatrzymać, zanim wjedzie na drogę. Gdy wjeżdża on na drogę z pierwszeństwem przejazdu, to musi on ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po tej drodze.
Polityka Prywatności