Tabliczki do znaków drogowych

Znaleziono wszystkich: 51
Znak drogowyNazwaKrótki opis
Znak T- 1 Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
Znak T- 1A Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
Znak T- 1b Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu
Znak T- 2 Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
Znak T- 3 Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
Znak T- 3a Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
Znak T- 4 Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów
Znak T- 5 Tabliczka wskazująca początek drogi krętej
Znak T- 6a Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie
Znak T- 6b Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych
Znak T- 6c Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie
Znak T- 6d Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych
Znak T- 7 Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym
Znak T- 8 Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
Znak T- 9 Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
Znak T-10 Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze
Znak T-11 Tabliczka wskazująca przeprawę promową
Znak T-12 Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
Znak T-13 Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
Znak T-14 Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
Znak T-15 Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
Znak T-16 Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
Znak T-17 Tabliczka wskazująca granicę państwa
Znak T-18 Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
Znak T-19 Tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych
Znak T-20 Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
Znak T-21 Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje
Znak T-22 Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
Znak T-23a Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy motocykli
Znak T-23B Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t
Znak T-23C Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych
Znak T-23D Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów silnikowych z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą
Znak T-23E Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową
Znak T-23F Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy autobusów
Znak T-23G Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy trolejbusów
Znak T-23h Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi
Znak T-23i Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Znak T-23j Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę
Znak T-24 Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
Znak T-25A Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania
Znak T-25B Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
Znak T-25C Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
Znak T-26 Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy całej strony placu
Znak T-27 Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
Znak T-28 Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata
Znak T-29 Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
Znak T-30 Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni, gdzie szara część oznacza jezdnię, a biała - chodnik
Znak T-31 Tabliczka wskazująca kategorię tunelu
Znak T-32 Minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu
Znak T-33 Umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy
Znak T-34 Pobór opłaty elektronicznejT-34 tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną.
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności