Znaki szlaków rowerowych

Znaleziono wszystkich: 10
Znak drogowyNazwaKrótki opis
Znak R-1 Szlak rowerowy lokalny
Znak R-1a Początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego
Znak R-1b Zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego
Znak R-3 Tablica szlaku rowerowego lokalnegoZnak R-3 „tablica szlaku rowerowego lokalnego” wskazuje odległość do głównych miejscowości położonych przy szlaku rowerowym lokalnym.
Znak R-4 Informacja o szlaku rowerowymZnak R-4 „informacja o szlaku rowerowym” wskazuje rodzaj szlaku rowerowego. Umieszczona pod znakiem R-4 tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
Na znaku R-4 w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy.
Znak R-4a Informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowegoNa znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.
Znak R-4b Zmiana kierunku szlaku rowerowegoNa znaku R-4b w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy. Umieszczona pod znakiem R-4b tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
Znak R-4c Drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego
Znak R-4d Drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość
Znak R-4e Tablica przeddrogowskazowa szlaku rowerowego
Kanał RSS dla tej listy
Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
Oznacza, że wjazd na drogę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, oznaczonych tablicami ostrzegawczymi jest zabroniony.
Zobowiązuje kierującego do jazdy z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Polityka Prywatności