Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D- 4A Droga bez przejazdu

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Oznacza początek drogi bez przejazdu.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej
Zabrania wjazdu na drogę samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, siodłowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Znak ten dotyczy także pojazdów specjalnych o masie przekraczającej 3,5 tony, chyba że znak określa większą masę pojazdu.
Polityka Prywatności