Kategoria znaków

Znak D- 4B Wjazd na drogę bez przejazdu

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych
Informuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej.
Znak informuje o zatoce występującej w tunelu.
Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
Polityka Prywatności