Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D- 5 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej
Na znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.
Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.
Polityka Prywatności