Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D- 6A Przejazd dla rowerów

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Znak A-24 „rowerzyści” ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe
Polityka Prywatności