Kategoria znaków

Znak D- 6A Przejazd dla rowerów

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Ostatnie:
30.03.2020 16:21
Dodał(a): ~niełatwa
haha już 2020 rok!
Znak AT-3 „niebezpieczny zjazd" ostrzega o znacznym spadku podłużnym toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.
Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce 2.
Wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór
Polityka Prywatności