Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D- 8 Koniec drogi ekspresowej

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Oznacza miejsce, w którym kończy się droga ekspresowa. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka podająca odległość do miejsca, w którym kończy się droga.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej.
Informuje o wjeździe na drogę lub jezdnię o jednym kierunku ruchu.
Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Polityka Prywatności