Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-11 Początek pasa ruchu dla autobusów

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Uprzedza o skrzyżowaniu. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
T-34 tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną.
Polityka Prywatności