Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-13 Początek pasa ruchu powolnego

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Znak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Polityka Prywatności