Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-15 Przystanek autobusowy

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych
Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
Polityka Prywatności