Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-19 Postój taksówek

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Oznacza miejsce przeznaczone do postoju wolnych taksówek osobowych.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Znak ten wskazuje, że kierujący pojazdem dojeżdżając do skrzyżowania musi się zatrzymać, zanim wjedzie na drogę. Gdy wjeżdża on na drogę z pierwszeństwem przejazdu, to musi on ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po tej drodze.
Polityka Prywatności