Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-23 Stacja paliwowa

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Oznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca
Znak D-46 „droga wewnętrzna" stosuje się w celu wskazania wjazdu na drogę wewnętrzną.
Polityka Prywatności