Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-23A Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.
Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
Polityka Prywatności