Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-23A Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku.
Oznacza zakaz ruchu motocykli.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku
Polityka Prywatności