Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-23A Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Informuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej.
Znak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu.
Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
Polityka Prywatności