Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-24 Telefon

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Informuje o pobliskim telefonie przeznaczonym do użytku publicznego.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącym torem, przy którym jest on umieszczony. Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 „koniec ograniczenia prędkości".
Polityka Prywatności