Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-25 Poczta

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.
Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego” stosuje się w celu wskazania dojazdu do miejsca, w którym rozpoczyna się lub przebiega oznakowany szlak turystyczny dla rowerów.
Polityka Prywatności