Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-25 Poczta

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.
Oznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.
Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe
Polityka Prywatności