Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-25 Poczta

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Oznacza, że wjazd na drogę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, oznaczonych tablicami ostrzegawczymi jest zabroniony.
Polityka Prywatności