Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-26A Wulkanizacja

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu.
Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
T-34 tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną.
Polityka Prywatności