Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-26D Natrysk

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Polityka Prywatności