Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-27 Bufet lub kawiarnia

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.
Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów
Oznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.
Polityka Prywatności