Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-32 Pole biwakowe

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Oznacza wyjazd z miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Polityka Prywatności