Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-32 Pole biwakowe

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w prawo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
Oznacza miejsce przeznaczone do postoju wolnych taksówek osobowych.
Polityka Prywatności