Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-34A Informacja radiowa o ruchu drogowym

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w prawo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33.
Polityka Prywatności