Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-36A Schody ruchome w górę

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego
Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym
Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Polityka Prywatności