Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-37 Tunel

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Oznacza wjazd do tunelu. Nakazuje włączenie w pojeździe przednich świateł mijania.

Znak D-37 „tunel” oznacza wjazd do tunelu. Wyjazd z tunelu jest oznaczony znakiem D-38 „koniec tunelu”

Umieszczona pod znakiem D-37 tabliczka T-1b wskazuje rzeczywistą długość tunelu — w przypadku gdy długość tunelu przekracza 500 m. Rzeczywista długość tunelu może być także wskazana przez umieszczenie w dolnej części znaku napisu i symboli odpowiadających treści tabliczki T-1b.

W przypadku tuneli o długości przekraczającej 3000 m pozostała długość tunelu do przebycia jest wskazywana co 1000 m tabliczką T-1b.

Umieszczona pod znakiem D-37 tabliczka T-32 wskazuje minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 09:19:11
Komentarze
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych
Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
Polityka Prywatności