Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-38 Koniec tunelu

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Oznacza wyjazd z tunelu.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego
Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę
Znak A-24 „rowerzyści” ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
Polityka Prywatności