Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-41 Koniec strefy zamieszkania

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się policja.
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich
Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku.
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Polityka Prywatności