Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-42 Obszar zabudowany

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Oznacza wjazd do obszaru zabudowanego.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce 2.
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana oplata.
Oznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.
Polityka Prywatności