Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-42 Obszar zabudowany

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Oznacza wjazd do obszaru zabudowanego.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.
Polityka Prywatności