Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-43 Koniec obszaru zabudowanego

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Znak ten informuje o wjeździe na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Oznacza to, że kierujący ma pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach z innymi drogami.
Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
Polityka Prywatności