Kategoria znaków

Znak D-43 Koniec obszaru zabudowanego

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.
Polityka Prywatności