Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-43 Koniec obszaru zabudowanego

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście, sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.
Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
Polityka Prywatności