Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-46 Droga wewnętrzna

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Znak D-46 „droga wewnętrzna" stosuje się w celu wskazania wjazdu na drogę wewnętrzną.

Znak ten umieszcza się na połączeniu drogi wewnętrznej z drogą publiczną. Znaku D-46 nie stosuje się na połączeniu drogi publicznej z nieruchomością położoną przy tej drodze, stanowiącym zjazd w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

Na takim połączeniu dopuszcza się stosowanie znaku D-46 w przypadkach, gdzie ze względu na rodzaj obiektu (kompleks budynków o różnym przeznaczeniu, np. usługowo-handlowym) brak znaku miałby wpływ na bezpieczeństwo ruchu na drodze publicznej. Znaku D-46 nie stosuje się w przypadku wjazdu na drogę wewnętrzną, znajdującą się w oznakowanej strefie ruchu. Na drodze wewnętrznej stosuje się znaki takie jak na drodze publicznej z grupy wielkości małych lub mini.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 10:48:38
Komentarze
Oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce 2.
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana oplata.
Oznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.
Polityka Prywatności