Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-48 Zmiana pierwszeństwa

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Znak E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego” stosuje się w celu wskazania dojazdu do miejsca, w którym rozpoczyna się lub przebiega oznakowany szlak turystyczny dla rowerów.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca
Polityka Prywatności