Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak D-50 Zatoka

Kategoria znaków: D - Znaki informacyjne

Znak informuje o zatoce występującej w tunelu.

Umieszczona pod znakiem D-50 tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis „SOS" informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 09:24:29
Komentarze
Ostatnie:
23.01.2018 14:22
Dodał(a): ~The Parrotious PL
O co chodzi z tą zatoką, jak wygląda w rzeczywistości?
Znak AT-4 „stromy podjazd" ostrzega o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak ten oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom. Jeżeli na znaku czas postoju jest nieokreślony, oznacza to, że postój w tej strefie nie może przekraczać 1 minuty.
Polityka Prywatności