Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak F- 1 Przejście graniczne

Kategoria znaków: F - Znaki uzupełniające

Informuje o czynnym przejściu granicznym.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 14:26:59
Komentarze
Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się policja.
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich
Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku.
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Polityka Prywatności