Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak F- 9 Znak prowadzący na drodze objazdowej

Kategoria znaków: F - Znaki uzupełniające

Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Polityka Prywatności