Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak F- 9 Znak prowadzący na drodze objazdowej

Kategoria znaków: F - Znaki uzupełniające

Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Znak ten zabrania kierującym wyprzedzania wszelkich pojazdów silnikowych wielośladowych. Na odcinku drogi, na którym obowiązuje ten znak, kierujący pojazdem silnikowym może wyprzedzać tylko pojazdy jednośladowe oraz pojazdy niesilnikowe.
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
Polityka Prywatności