Kategoria znaków

Znak F-13 Przejazd tranzytowy

Kategoria znaków: F - Znaki uzupełniające

Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.
T-34 tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Polityka Prywatności